folder Door Jamb Profiles

136 x 30mm Double Groove DG1 #

132 x 30mm Double Groove DG2 #

136 x 30mm Slimline Jamb SL3 #

132 x 30mm Slimline Jamb SL4 #

136 x 18mm Double Groove DG5 #

132 x 18mm Double Groove DG6 #

114 x 30mm Double Groove DG7 #

114 x 30mm Slimline SL8 #

112 x 30mm Slimline FlatJamb SL8A #

110 x 30mm Rebated Jamb RB9 #